Katalog

G&G Local JET 3-3-15-V
Stáhněte si software SimLAB Viewer Prohlédněte si produkt ve virtuální realitě
iLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Fusce tellus. Etiam commodo dui eget wisi. Nullam eget nisl. Aliquam erat volutpat. Etiam quis quam.

G&G Local JET 3-3-15-V

Filtrační zařízení G&G Local JET 3-3-15-V o výkonu 950 m3/h. Filtr  je určen pro lokální odprášení dopravních cest materiálu, jako jsou redlery, šnekové dopravníky a pásové dopravníky. Odprašky zachycené filtračním zařízením padají z filtru přímo do prostoru odsávaného dopravníku.

Vyberte si variantu:

Popis filtračního zařízení

Filtrační zařízení G&G Local JET je filtrační jednotka vybavená automatickou regenerací filtračního média z netkané textilie pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Životnost filtračního média více než 10 000 provozních hodin, bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtrační médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie o plošné hmotnosti 550 g/m2. Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu a je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic na výduchu je v rozmezí 1 - 3 mg/m3. Odsávací ventilátor může být na výstupu vybaven kruhovým tlumičem hluku tak, aby byla snížena hluková zátěž od filtračního zařízení. Výsyp odprašků je veden zpět do cesty materiálu.

Pracovní podmínky filtru G&G Local JET

Filtrační zařízení je určeno pro filtraci vzdušniny o teplotě -30°C až + 80°C v provedení bez tepelné izolace a do 150°C v provedení s tepelnou izolací. Filtr je v základu určen pro explozní prach, je vybaven tlakově odolnou skříní a antistatickým filtračním médiem. Filtr není vybaven odlehčovací membránou. Odsávací výkon je stanoven koeficientem zatížení filtrační plochy pro jednotlivý druh odsávaného prachu.

Použití

Filtrační zařízení typu G&G Local JET  je určeno pro lokální odprášení dopravních cest materiálu. Patří sem redlery, šnekové dopravníky a pásové doravníky. Odprašky zachycené filtračním zařízením padají z filtru přímo do prostoru odsávaného dopravníku. Filtr G&G Local JET udržuje přesyp dopravníků v mírném podtlaku, čím zamezuje šíření prachu do okolního prostředí. Odprašky z filtru padají zpět do cesty dopravy materiálu. Filtrační zařízení G&G Local JET není vybaveno výsypkou odprašků. Odprašky zachycené filtračním zařazením jsou vždy vraceny zpět do prostoru, odkud byly odsáty. Filtrační zařízení G&G Local JET jsou sestaveny v modulárních řadách.  Standardní odsávací výkony jsou od 600 m3/h do 9 000 m3/h. Výkon filtračního zařízení stanovuje projektant, dle aplikace, pro kterou má být filtrační zařízení používáno. Velikosti filtračních zařízení se liší dle šířky odprašovaných dopravníků, dle výkonu a souběhu dopravy materiálu či dle dopravního výkonu a rychlosti pásových dopravníků. Odsávací výkon filtru zabezpečuje radiální odsávací ventilátor, umístěný na čisté straně filtru.  
 • objednací číslo / order number Local JET 3-3-15-V
 • provedení filtru / filter design vertikální / vertical
 • typ filtračního média / type of filter media plochá filtrační hadice / flat filter hose
 • filtrační plocha / filter area 4,8 m2
 • plocha elementu / single element area 0,53 m 2
 • počet filtračních hadic / number of filter hoses 9 ks / 9 pcs.
 • délka filtračních hadic / length of filter hoses 1500 mm
 • typ regenerace / type of regeneration JET system
 • spotřeba tlakového vzduchu / compressed air consumption 2 Nm3 (4 bar)
 • teplotní odolnost / temperature resistance 150°C
 • zásobník na odpad / waste bin zpět do dopravníku / back to the conveyor
 • provedení pro EX / design for EX pro explozní prach / for explosive dust
 • odsávací výkon / suction power 950 m3/h
 • tlak ventilátoru / fan pressure 1650 Pa
 • příkon ventilátoru / motor power 0,75 kW
 • hmotnost filtru / filter weight 187 kg
 • materiál skříně filtru / material 11 375 + Zn