Katalog

G&G – Jet VAC 225

G&G – Jet VAC 225

Filtrační zařízení je určené pro aplikaci centrálního odsávání pilin, textilního prachu a celulózy. Dle typu odsávaného prachu je model G&G – Jet VAC 225 určen pro odsávací výkon 27000 m3/h až 40500 m3/h. Filtr je vybaven duální regenerací vibrooklepem a tlakovým vzduchem

Vyberte si variantu:

Popis filtračního zařízení

Filtrační zařízení G&G JET VAC (podtlakový filtr pro piliny a celulózu s regenerací tlakovým vzduchem) je určené pro aplikaci centrálního odsávání pilin, textilního prachu a celulózy. Specifikum filtračního zařízení G&G JET VAC je provedení pro podtlak. To znamená, ventilátor je umístěn za filtrační jednotkou v cestě  přefiltrovaného vzduchu. Ventilátor je použit s vysokou účinností. Bývá vybaven řízením otáček pomocí frekvenčního měniče v závislosti na aktivně využívané technologii. Standardní provedení filtru využívá textilní antistatické hadice o průměru 200 mm. Filtrační hadice jsou nasunuty na drátěných koších. Filtrační zařízení je určené pro filtraci explozních prachů. Je vybavené explozními odlehčovacími membránami pro uvolnění tlaku mimo prostor filtračního zařízení. Filtrační zařízení je vybavené systémem regenerace filtračního média pomocí pulzů tlakového vzduchu a zároveň vibrooklepem. Filtr je standardně dodáván v provedení s rotačním podavačem pro vynášení odprašků. Filtrační zařízení je možné umístit na podstavnou ocelovou konstrukci.

Životnost filtračního média

Námi garantovaná životnost filtračních hadic je minimálně 2 až 3 roky provozu filtru. Během provozu filtrační jednotky není nutné filtrační médium nijak manuálně čistit. Garantujeme dlouhou životnost filtračního média a nízké náklady na jeho výměnu. Filtrační médium tvoří vysoce mechanicky odolná netkaná textilie v antistatickém provedení o plošné hmotnosti 500 g/m2. Filtrační hadice o průměru 200 mm jsou ve filtrační jednotce uloženy vertikálně pomocí drátěných košů. Regenerace filtru je umístěna na čisté straně filtru ve vrchní části filtrační jednotky.

Aplikace filtračního zařízení

Filtrační zařízení G&G JET VAC je využíváno pro nejnáročnější aplikace odsávání pilin a vláknitých prachů pro provozy, které pracují kontinuálně s minimem pracovních přestávek. U filtrační zařízení bývá aplikováno řízení odsávacího výkonu v závislosti na využití strojů. Filtrační zařízení je regenerováno pulzy tlakového vzduchu během provozu, a v doběhu při vypnutí filtru. Filtr je vhodný pro provozy, kde je zapotřebí vysoký výkon filtračního zařízení a stabilní tlaková ztráta.

Pracovní podmínky filtru G&G - JET VAC

Filtrační zařízení je určeno pro filtraci vzdušniny o teplotě -30°C až + 80°C v provedení bez tepelné izolace. Filtr je v základu určen pro explozní prach . Odsávací výkon je stanoven koeficientem zatížení filtrační plochy pro jednotlivý druh odsávaného prachu: Jemný dřevěný prach z broušení, piliny z obrábění dřevotřísky, piliny z obrábění masivu.

Vynášení odpadu z filtru

Odpad je z filtračního zařízení vynášen pomocí řetězového dopravníku - redleru. Tento způsob vynášení odpadu vylučuje tvoření klenby uvnitř výsypky filtračního zařízení.
 • objednací číslo / order number Jet VAC 225
 • filtrační plocha / filter area 225 m2
 • Průtok vzduchu / Air flow 27 000 m3/h až 40 500 m3/h
 • typ filtračního média / type of filter media filtrační hadice D200 / filter hose D200
 • plocha elementu / single element area 1,56 m2
 • typ regenerace / type of regeneration duální regenerace: JET systém + Vibrooklep
 • spotřeba tlakového vzduchu / compressed air consumption 15 Nm3 (6 bar)
 • počet filtračních hadic / number of filter hoses 144 ks / 144 pcs.
 • materiál filtračních hadic / material of filter hoses antistatický / antistatic
 • vynášení odpadu / disposal of waste řetězový dopravník / chain conveyor
 • provedení pro EX / design for EX pro explozní prach / for explosive dust
 • připojovací příruba / inlet flange 650x1500 (mm)
 • výstupní příruba / output flange 600x1250 (mm)
 • šířka - délka - výška / width - length - height 2232 / 5210 / 5936 (mm)
 • hmotnost filtru / filter weight 3450 kg