G&G Flat WOOD

G&G Flat WOOD

G&G Flat WOOD

Vyrábíme Filtry FLAT WOOD, která jsme vyvinuli pro nejtěžší provozy odsávání pilin při dřevoobrábění, odsávání minerální vaty a papírového prachu. Jedná se o filtry s největšími mezerami mezi filtračním médiem na trhu. Mezery mezi filtračním médiem jsou u konvenčních filtrů navrhovány mezi 50 až 80 mm. U filtračních jednotek Flat WOOD je mezera mezi filtračními elementy 145 mm. Díky unikátní konstrukci filtru dosahujeme v celém průřezu filtrační jednotky vznosné rychlosti mezi filtračními elementy nižší než 1,3 m/s u dřevoobrábění a 0,6 m/s u minerální vaty. Rychlost proudění mezi hadicemi ve spojení s integrovanou vstupní komorou a velkými mezerami mezi filtračními elementy činí filtrační jednotku Flat WOOD prakticky materiálem neucpatelnou.

Pro regeneraci filtračního média jsme vyvinuli jak systém automatické regenerace pomocí tlakového vzduchu, kde regenerace probíhá pulzy tlakového vzduchu v závislosti na provozní tlakové ztrátě filtračního média. Systém regenerace jsme pomocí CFD simulací optimalizovali tak, aby účinnost pulzů regenerace dosahovala fyzikálně nejvyšší možné účinnosti.

Pro klienty, kteří nedisponují zdrojem tlakového vzduchu jsme vyvinuli systém regenerace filtračního média pomocí regeneračního vozíku. Regenerační vozík je unikátní konstrukce s prioritou maximální možné účinnosti při nízkých provozních nákladech. Regenerace proplachem pomocí regeneračního vozíku zajišťuje jednak postupnou regeneraci jednotlivých řad filtračních elementů, ale zároveň i jednotlivých filtračních elementů. Regenerační proplach filtračních elementů probíhá vždy u dvou filtračních kapes vedle sebe což zaručuje vysokou intenzitu regenerace a zároveň nízkou spotřebu elektrické energie.

Vynášení separovaného odpadu je vyřešeno pomocí řetězového dopravníku a rotačního podavače. Řetězový dopravník vylučuje možnost ucpání materiálu ve výsypce filtrační jednotky, třecí plochy řetězového dopravníku jsou vyloženy otěruvzdornými pásy z materiálu Murfeld. Pro vynášení odpadu z výsypky dřevního odpadu a vláknitých materiálů jsme plně vyřadili šnekové dopravníky, které jsou pro kontinuální provozy extrémně nespolehlivé.

Konstrukce těla filtrační jednotky je navržena na podtlak - 10 kPa a přetlak + 30 kPa. Tlakovou odolnost filtrační skříně jsme důkladně analyzovali výpočtovou metodou konečných prvků. Pro zajištění naprosté bezpečnosti při případné explozi ve filtrační jednotce. Návrh velikosti odlehčovací plochy explozních membrán prováníme pomocí softwaru WinVent, jehož licenci vlastníme.

Proudění uvnitř filtrační skříně jsme optimalizovali pomocí CFD simulací proudění ve spojení s partnerskou společností Fluidea. Díky CFD simulaci jsme odhalili místa ve filtrační jednotce, která byla zatěžována nadměrně vysokou vznosnou rychlostí prachu mezi filtračním médiem. Díky CFD optimalizaci jsme navrhli konstrukční přepážky a labyrinty ve vstupní komoře tak, že v průřezu filtrační komory je vznosná rychlost téměř konstantní.

Základní výkonová řada filtračních jednotek je od 10 000 m3/h do 100 000 m3/h. Velkost filtračních jednotek je možné rozšířit, ale do uvedené velkosti jsou jednotky transportovány ve dvou částech tak, aby velikost největšího dílu byla transportovatelná na návěsu kamionu.

Instalace filtrační jednotky Flat WOOD probíhá vystavěním ocelové konstrukce, instalací 1. bloku (výsypky s řetězovým dopravníkem a částí filtrační skříně), instalací druhého bloku (filtrační skříně s regeneračním systémem). Instalace bloků jsou prováděny zdvihem pomocí jeřábu. Instalace filtračního média probíhá na závěr tak, aby nedošlo k poškození filtračního média při instalaci jednotlivých bloků a při transportu.

Pří konstrukci filtrační jednotky FlatWood jsme dbali na optimalizaci výrobních nákladů, nákladů na transport, nákladů na instalaci filtračního zařízení. Dbáme na optimalizace proudění uvnitř filtrační skříně a na efektivitu regeneračního systému. Prioritou je pro nás bezpečnost filtrační jednotky při možnosti výbuchu explozních prachů. V neposlední řadě používáme nejvyspělejší filtrační materiály výrobce WBF Envirotec, s mikroporézní materiálovou úpravou v antistatickém provedení což přináší vysokou úroveň čistoty přefiltrovaného vzduchu na úrovni 0,1 až 0,25 mg/m3 TZL (PM10 + PM2,5). Přefiltrovaný vzduch je možné plnohodnotně vracet zpět do prostoru výrobní haly.

Filtrační jednotky řady Flat WOOD se díky své unikátní konstrukci řadí mezi TOP řešení pro řešení pro odsávání pilin a vláknitých materiálů na evropském trhu. S filtrem Flat WOOD máme vysoké ambice stát se předním dodavatelem v nejtěžších provozech dřevozpracujícího průmyslu a výroby minerální vaty. Filtry řady Flat WOOD mají bezkonkurenční poměr cena / výkon.