Katalog

G&G Ceramic JET-B

G&G Ceramic JET-B

Filtrační jednotky určené pro odprášení horkých spalin s obsahem jisker a žhavých částic. Jedná se o filtrační jednotky vybavené vysokoteplotně odolnými keramickými filtračními vložkami s teplotou tání 1200°C. Filtry jsou vybaveny  automatickou regenerací pomocí tlakového vzduchu. Filtrační jednotky dosahují vysoké účinnosti filtrace – nad 99%. Maximální provozní teplota při filtraci spalin činí 900°C.

Oblast použití:
Odprášení kotlů na biomasu, odprášení kotlů na uhlí, odprášení spalin z pecí, sklářských pecí a ostatních speciálních aplikací.

Katalog keramických filtrů  G&G Ceramic JET-B s odkazy na stažení technických listů, DWG výkresů a STEP modelů najdete ZDE, či prostřednictvím kliknutí na tlačítko níže.

Katalog G&G Ceramic JET-B

Spalinové filtry

Spalinové filtry G&G Ceramic JET-B jsou určeny k odprášení spalin vznikajících hořením tuhých paliv ve spalovacích zdrojích. Díky své konstrukci jsou filtrační jednotky používány pro odprášení kotlů na spalování biomasy.

Základní charakteristikou filtračních zařízení je odolnost vůči žhavým částicím a zbytkům nedohořelého paliva, které se vyskytují ve spalinách při spalování biomasy. Spaliny vstupují do filtrační jednotky jsou pomocí vnitřní dělící přepážky směřovány do spodní části filtračního zařízení tak, aby došlo ke rovnoměrnému prohřátí skříně filtrační jednotky. Spaliny prochází skrz filtrační médium směrem vzhůru do čisté komory filtru a následně výstupním otvorem do spalinového ventilátoru.

Záchyt popele probíhá ve standardním provedení do integrovaných zásobníků popele, které obsluha kotle periodicky vyprazdňuje. U kotlů v nepřetržitém provozu jsou filtrační jednotky vybaveny systémem automatického vynášení popele. V nižších zástavbových výškách je vynášení odprašků řešeno pomocí pohyblivého dna filtru a následně šnekovým dopravníkem do popelnice.

Filtrační zařízení je tepelně izolované po celém plášti a je vybaveno elektrickým topným kabelem pro temperaci skříně filtru a zamezení kondenzace spalin v okamžiku náběhu či doběhu kotle při nízké teplotě spalin.

Filtrační zařízení nemusí být vybaveny jehlanovou výsypkou odprašků z důvodu nižších zástavbových rozměrů pro možnost instalace přímo do prostoru kotelny.

Umístění spalinového ventilátoru

Spalinový ventilátor je vždy umístěn za spalinovým filtrem do cesty přefiltrovaného plynu. Ovládání ventilátoru je řízeno v závislosti na podtlaku ve spalinovodu před napojením na kotel. Spalinový ventilátor pak pomocí frekvenčního měniče udržuje konstantní podmínky podtlaku tak, aby nebyla ovlivněna funkce kotle.

Spalinový filtr je vždy vybaven bypassem spalin, aby bylo možné při revizích a servisních kontrolách filtrační zařízení odstavit a provádět kontroly či opravy bez nutnosti odstavení kotle.

Keramické filtrační médium

Filtračními elementy jsou žáruvzdorné keramické tyče, které mají vysokou teplotní odolnost do 1200°C. Filtrační elementy jsou uvnitř filtrační skříně uspořádány vertikálně, s výstupem přefiltrovaných spalin ve vrchní části filtru. K separaci popele dochází na vnějším povrchu keramických tyčí. K regeneraci filtračních tyčí dochází proplachem pomocí pulzů tlakového vzduchu cyklicky během provozu filtrační jednotky.