Katalog

G&G Flat HOUSE-C

G&G Flat HOUSE-C

Ploché hadicové filtry G&G Flat HOUSE-C se vstupem do rozdělovací komory jsou určené pro aplikace průmyslového odprášení ve slévárnách a jiných náročných aplikacích. Svařovaná skříň, svařovaná jehlanová výsypka. Filtry jsou používány na odprášení plynových a indukčních tavících pecí, pískového hospodářství a jiných specifckých provozů se vstupní koncentrací prachu do 100 g/m3.

Ploché filtrační hadice umístěné vertikálně umožňují zvýšit filtrační plochu jednotky díky menším mezerám mezi filtračními elementy. Specifikem těchto filtrů je využití rozdělovací komory vstupující vzdušniny. Rozdělovací komora zajišťuje dělení proudu filtrovaného vzduchu zespodu a zboku filtračních hadic. Automatická regenerace tlakovým vzduchem má u vertikálně uložených hadic vyšší účinnost, než u horizontálně uložených hadic.

Filtrační jednotky G&G Flat HOUSE-C mají vynikající poměr cena / výkon.

Katalog hadicových filtrů G&G Flat HOUSE-C najdete ZDE, či prostřednictvím kliknutí na tlačítko níže.

Katalog G&G Flat HOUSE-C

Popis filtračního zařízení

G&G Flat HOUSE-C jsou filtry vzduchotěsné, ocelové konstrukce s plochými textilními hadicemi. Hadicové filtry jsou určeny pro odlučování tuhých znečišťujících látek, které jsou obsaženy ve vzdušině a společně se vzduchem netvoří explozní směs. Hadicové filtry jsou rozděleny na 3 části – rozdělovací komoru, filtrační skříň, komoru čistého plynu, která obsahuje víka sloužící pro výměnu filtračního média.

Skříň a komoru dělí trubkovnice s otvory k uchycení filtračních hadic, které jsou upevněny pomocí bajonetů.
U filtračních jednotek typu C je vstupující zaprášený plyn veden do rozdělovací komory. Rozdělovací komora distribuuje vstupující vzdušninu částečně do výsypky a částečně mezi filtrační hadice zboku.
Odloučení prachu je dvoufázový proces. V první fázi dojde k odloučení velkých a těžkých částic, a to změnou směru proudění vzdušiny v rozdělovací komoře. Ve druhé fázi je na povrchu filtračních hadic odloučen zbytek částic.
Čištění – regenerace – filtračního média je prováděno pomocí krátkých pulsů stlačeného vzduchu a probíhá v závislosti na výsledku měření tlakové ztráty, v pevných časových intervalech, nebo kombinací těchto variant.
Výhodou plochých filtračních hadic je možnost efektivnějšího uspořádání filtračního média v průřezu filtrační komory a tím i možnost vyššího vzduchového zatížení filtru.

Pracovní podmínky

Maximální provozní teplota vzdušiny pro filtry G&G Flat HOUSE-C činí 150°C. Skříň filtru je navržena pro podtlak 5kPa. Hadicové filtrační jednotky lze umístit jak do vnějšího, tak do vnitřního prostředí a elektroinstalace je ve stupni krytí IP 54.