Katalog

G&G Bag HOUSE-B

G&G Bag HOUSE-B

Hadicové filtry G&G Bag HOUSE-B se vstupem do předodlučovací komory jsou určené pro nejnáročnější systémy průmyslového odprášení. Svařovaná skříň, svařovaná jehlanová výsypka. Filtry jsou používány na odprášení velkých spalovacích zdrojů, odprášení v cementárnách a vápenkách pro vstupní koncentrace prachu do 500 g/m3.

Katalog hadicových filtrů G&G Bag HOUSE-B, najdete ZDE či prostřednictvím kliknutí na tlačítko níže.

Katalog G&G Bag House-B

Popis filtračního zařízení

G&G Bag HOUSE-B jsou filtry vzduchotěsné, ocelové konstrukce s kruhovými, textilními hadicemi. Hadicové filtry, určeny pro odlučování tuhých znečišťujících látek, které jsou obsaženy ve vzdušině a společně se vzduchem netvoří explozní směs. Hadicové filtry jsou rozděleny na 3 části – předodlučovací komoru filtrační skříň, komoru čistého plynu, která obsahuje víka sloužící pro výměnu filtračního média.

Skříň a komoru dělí trubkovnice s otvory k uchycení filtračních hadic, které jsou upevněny pružnými planžetami a uvnitř umístěné podpěrné koše s integrovanou Venturiho trubicí.
U filtračních jednotek typu B je vstupující zaprášený plyn veden do předodlučovací komory a následně do jehlanové výsypky.
Odloučení prachu je dvoufázový proces. V první fázi dojde k odloučení velkých a těžkých částic, a to změnou směru proudění vzdušiny v předodlučovací komoře a ve výsypce. Ve druhé fázi je na povrchu filtračních hadic odloučen zbytek částic.
Čištění – regenerace – filtračního média je prováděno pomocí krátkých pulsů stlačeného vzduchu a probíhá v závislosti na výsledku měření tlakové ztráty, v pevných časových intervalech, nebo kombinací těchto variant.

Pracovní podmínky

Maximální provozní teplota vzdušiny pro filtry G&G Bag HOUSE-B činí 150°C. Skříň filtru je navržena pro podtlak 5kPa. Hadicové filtrační jednotky lze umístit jak do vnějšího, tak do vnitřního prostředí a elektroinstalace je ve stupni krytí IP 54.