Katalog

G&G Bag HOUSE-A

G&G Bag HOUSE-A

Hadicové filtry G&G Bag HOUSE-A se vstupem do výsypky jsou určené pro nejnáročnější systémy průmyslového odprášení. Svařovaná skříň, svařovaná jehlanová výsypka. Filtry jsou používány na odprášení velkých spalovacích zdrojů, odprášení v cementárnách a vápenkách pro vstupní koncentrace prachu do 500 g/m3.

Katalog hadicových filtrů G&G Bag HOUSE-A, najdete ZDE či prostřednictvím kliknutí na tlačítko níže.

Katalog G&G Bag HOUSE-A

Popis filtračního zařízení

G&G Bag HOUSE-A jsou filtry vzduchotěsné, ocelové konstrukce s kruhovými, textilními hadicemi. Hadicové filtry, určeny pro odlučování tuhých znečišťujících látek, které jsou obsaženy ve vzdušině a společně se vzduchem netvoří explozní směs. Hadicové filtry jsou rozděleny na 2 části – filtrační skříň a komoru čistého plynu, která obsahuje víka sloužící pro výměnu filtračního média.

Skříň a komoru dělí trubkovnice s otvory k uchycení filtračních hadic, které jsou upevněny pružnými planžetami a uvnitř umístěné podpěrné koše s integrovanou Venturiho trubicí.
U filtračních jednotek typu A je vstupující zaprášený plyn veden přímo do jehlanové výsypky.
Odloučení prachu je dvoufázový proces. V první fázi dojde k odloučení velkých a těžkých částic, a to změnou směru proudění vzdušiny ve výsypce. Ve druhé fázi je na povrchu filtračních hadic odloučen zbytek částic.
Čištění – regenerace – filtračního média je prováděno pomocí krátkých pulsů stlačeného vzduchu a probíhá v závislosti na výsledku měření tlakové ztráty, v pevných časových intervalech, nebo kombinací těchto variant.

Pracovní podmínky

Maximální provozní teplota vzdušiny pro filtry G&G Bag HOUSE-A činí 150°C. Skříň filtru je navržena pro podtlak 5kPa. Hadicové filtrační jednotky lze umístit jak do vnějšího, tak do vnitřního prostředí a elektroinstalace je ve stupni krytí IP 54.