Katalog

Dávkovací stanice sorbentu

Dávkovací stanice sorbentu

Vyrábíme dávkovací stanice sorbentu, které jsou využívány v aplikacích průmyslového odsávání. Námi vyráběné šnekové dávkovače dodáváme v podobě kompaktních stanic, vybavené čechracím mechanismem, ochranou proti propadnutí papírového pytle a uzavíracím víkem.

Vyberte si variantu:

Mikrodávkovač sorbentu

Vyrábíme mikrodávkovače sorbentu, které jsou využívány v aplikacích průmyslového odsávání. Námi vyráběné šnekové dávkovače dodáváme v podobě kompaktních stanic, vybavené čechracím mechanismem, ochranou proti propadnutí papírového pytle a uzavíracím víkem. Otáčky dávkovacího šneku lze regulovat pomocí frekvenčního měniče. Dávkovače mají kapacitu 3 kg až 100 kg za hodinu provozu. Pro nastavení optimálního dávkování je využíváno cyklického řízení chodu dávkovače. Mikrodávkovač sorbentu je možné jako externí zařízení připojit k jakémukoliv systému průmyslového odsávání.

Využití dávkovače jako ochrana proti zahoření filtru

V aplikacích průmyslového odsávání s nebezpečím zahoření filtračního média od nasávaných žhavých částic je mikrodávkovač sorbentu využíván pro dávkování mletého vápence do sacího potrubí. Vápenec vytvoří na filtračním médiu ochranný film, který významně snižuje riziko zahoření od nasávaných jisker či žhavých kuliček.

Využití sorbentace pro snížení rizika výbuchu

U aplikací průmyslového odsávání explozních prachů, jako je třeba broušení hliníku je instalací dávkovací stanice sorbentu možné změnit charakter prachu z explozního na nevýbušný. Přidáváním sorbentu do sacího potrubí dojde ke smíchání částic explozního prachu se sorbentem v poměru odpovídajícím cca 1:1 a výsledná směs vstupující do filtračního zařízení již nemá charakter explozního prachu. Chod filtračního zařízení musí být podmíněn hlídáním hladiny sorbentu v dávkovači a dalších návaznostech, které je nutné konzultovat před instalací a nastavením dávkovací stanice.

Využití sorbentace pro delší životnost filtračního média

Přidávání sorbentu do odsávacího potrubí má pozitivní vliv na regenerovatelnost filtračního média. Především pak u systémů odsávání svařoven, kde je společně s prachovými částicemi a kouřem odsáván i odpařený olej. Právě olej zachycený na filtračním médiu je důvodem vysoké tlakové ztráty, nízké životnosti filtračního média a předčasné výměny filtrační náplně. Sorbent, především Ca(OH)2 a CaCO3 pojme olejové částice a výrazně zvyšuje účinnost regenerace. Po regeneraci filtračního média je poté spolu se zachyceným prachem odloučen do sběrné nádoby filtračního zařízení. Filtrační systém pracuje při nižších tlakových ztrátách což má pozitivní vliv na spotřebu elektrické energie odsávacího ventilátoru.