Katalog

CYGG-450

CYGG-450

Cyklonový odlučovač pro potrubí Ø 450 mm a odsávací výkon do 12020 m3/h

Jedná se o mechanický odlučovač prachových částic, který pro odloučení prachu využívá odstředivé síly působící na prachové částice unášené v odsávané vzdušnině. Vstupující směs vzduch s prachem vstupuje do cyklónového odlučovače ve vrchní části – do excentrického náběhu, který uvede tuto směs do rotace kolem osy cyklónu. Prachové částice vlivem odstředivé síly kloužou po vnitřní ploše tubusu cyklónového odlučovače a vlivem gravitace jsou unášeny směrem dolů k přírubě výsypu. Vzduch odchází ve vrchní části cyklónového odlučovače. Pro správnou funkci cyklónu je nutné zajistit tlakové oddělení výsypu odpadu od okolního prostředí, aby nedocházelo k ovlivňování proudění uvnitř cyklónu či úniku vzduchu skrz hrdlo výsypu.

Vyberte si variantu:

Použití

Cyklónové odlučovače bývají především díky své nižší účinnosti při odlučování jemnějších frakcí prachu zařazovány jako předodlučovače před filtrační zařízení, kterým tímto odlehčují od větší části prachu. V aplikacích odsávání od dřevoobráběcích strojů, převážně u mokrých pilin jsou cyklóny použity jako jediný odlučovací člen bez následné filtrace. Cyklónové odlučovače bývají rovněž používány u uzavřených okruhů pneudopravy, či ve spalinových cestách pro předodloučení jisker před vstupem spalin do filtračního zařízení. Cyklóny je možno řadit paralelně vedle sebe, čímž se zvyšuje kapacita, nebo sériově za sebou, čím se zvyšuje odlučivost.

Pracovní podmínky

Cyklónové odlučovače jsou určeny pro odlučování neabrazivního prachu o velikosti frakce do 50 mm. Pracovní teplota odsávaného média se pohybuje od -30°C do +150°C u materiálového provedení 11 375 a do 250°C u materiálového provedení z nerezové oceli. Při návrhu vzduchotechnického systému je zapotřebí počítat s tlakovou ztrátou cyklónu na úrovni 800 až 1200 Pa v závislosti na množství a teplotě odsávaného vzduchu.
 • objednací číslo / order number CYGG-450
 • optimální velikost vstupního potrubí / optimal inlet pipe size Ø 450
 • průtok vzduchu minimální / minimum air flow 10310 m3/h
 • průtok vzduchu maximální / maximum air flow 12020 m3/h
 • tlaková ztráta / pressure loss 800 - 1200 Pa
 • odlučivost / separation 70 - 95%
 • výška cyklonu / cyclone height 3978 mm
 • průměr cyklonu / cyclone diameter Ø 1278
 • rozměr vstupní příruby / inlet flange dimension 690x230 mm
 • teplotní odolnost / temperature resistance 150°C
 • hmotnost cyklonu / cyclone weight 636 kg
 • doporučený rotační podavač / recommended rotary feeder RPGG 30x50-8
 • materiálové provedení / material design 11375, 1.4301, případně dle požadavku klienta
 • povrchová ochrana / surface protection lakováno / lacquered