Engineering

Průmyslové vysavače

Průmyslové vysavače

Zabýváme se studiemi a poradenstvím zaměřujících se na technologie průmyslového vysávání a úklidových technologií v různých průmyslových provozech jako jsou (elektrárny, teplárny, spalovny odpadů, slévárny, cementárny atd.). Dále se zabýváme studiemi modernizací stávajících jednotek.

centrální vysavač

Stacionární průmyslové vysavače


Stacionární sací zařízení sestává z centrální sací jednotky, filtračního odlučovače, případného předodlučovače bez filtru (pro zachycení hrubých částic) a potrubního rozvodu s jednotlivými připojovacími místy, který slouží pro dopravu nasátého materiálu z místa, kde je třeba provádět čistící práce a sacím zařízením.

Materiál je odsáván z jednotlivých přípojných míst a shromažďován v odlučovači, odkud je vypouštěn do příslušného zásobníku, nebo navazující technologie.

Specifikace

  • výkon motoru 5 až 160kW
  • nasávané množství vzduchu až 8000 m3/h
  • dosahovaná hodnota podtlaku až 90%
  • možná protivýbuchová ochrana dle ATEX
  • kompletní elektronické ovládání pro zcela automatický provoz zařízení

Sací zařízení a potrubní rozvod jsou vždy navrhovány podle potřeb a přání zákazníka.

Mobilní vysavač

Mobilní průmyslové vysavače


Používají se pro rozsáhlé sací práce mimo výrobní prostory (např. odstraňování následků poruch a havárií, vysávání kalových jímek, odsávání usazených spalin v kouřovodech, atd..) nebo v provozech,  kde jsou jednotlivé pracoviště velmi vzdáleny od sebe a centrální stacionární systém úklidu by zde nebyl efektivní ani ekonomicky výhodný. Nejčastější průmyslová odvětví jsou ta, kde je třeba odsávat velký objem sypkého materiálu, který pak musí být často transportován i na velké vzdálenosti. Potřeby pravidelného úklidu a snížení sekundární prašnosti ve velkých strojírenských provozech a energetice vede často k instalaci několika samostatných centrálních potrubních rozvodů v několika výrobních objektech, které jsou zakončeny připojovacím místem pro mobilní odprašovací zařízení (vysavač).

Mobilní sací zařízení je sací zařízení (sací jednotka a filtrační odlučovač se sběrným prostorem) umístěné na podvozku nákladního automobilu, nebo na podvozku přívěsu či návěsu.

Mobilní sací zařízení dosahují výkonu 220kW, podtlaku až 950mbar a odsávají až 8.100m3 vzduchu za hodinu. Pro zajištění dostatečné účinnosti a životnosti je mobilní sací zařízení velice robustní konstrukce, s minimálními nároky na údržbu, kvalitní filtrací (čistota vyfukovaného vzduchu je > 99,9%) a možností odsávat i zdraví škodlivé a výbušné prachy

Tato zařízení mohou být vybavena ochranou před explozí podle ATEX norem, jedná-li se o prach s nebezpečím výbuchu.