Engineering

Přestavba elektroodlučovačů na látkové filtry

Přestavba elektroodlučovačů na látkové filtry

Zabýváme se studiemi a poradenstvím zaměřujících se na téma přestavba elektrostatických odlučovačů na účinnější tkaninové filtry a to v různých průmyslových provozech jako jsou (elektrárny, teplárny, slévárny, cementárny atd.).  Zpracováváme studie pro malé lokální zdroje až po velké průmyslové bloky a to v rozmezí průtoků spalin od 20 000 – 3 000 000 m3/h.

Zpracování studie realizuje naše divize engineering, viz kontakt.

Základní úlohy při přestavbě filtru

V praxi existuje mnoho způsobů zvyšování odlučovací účinnosti elektrostatických odlučovačů (dále jen EO) a čištění spalin vůbec. Mezi jednu z možných metod zvýšení účinnosti EO, lze použít rozšíření stávajících EO a dostavbu tzv. dalších sekcí, ve kterých dochází k odloučení nejjemnějších frakcí prachu. Toto technické řešení vyžaduje značné prostorové nároky na technologii v místě instalace. Další velmi častou metodou zvyšování účinnosti EO je výměna stávajících vysokofrekvenčních napájecích zdrojů za účinnější. Samozřejmě lze tyto metody kombinovat. V současné době se jeví jako nejúčinnější metoda kompletní náhrada stávajících EO za nové tkaninové filtry, což je velmi nákladné anebo je možné stávající EO přestavit na tkaninové filtry s co největším využitím stávajících částí EO (skříň, nosná konstrukce, vstupní a výstupní díl atd.).

Mezi základní postupy při přestavbě EO filtru na tkaninový filtr patří:

 
  • Vyjmutí komplet vnitřních aktivních částí všech EO, zrušení komponentů elektrického napájení sekcí EO (tj. všech VVN zdrojů)
  • Do stávajících skříní EO bude umístěna vestavba látkového filtru s nutnými úpravami konstrukcí skříní a spalinovodů.
  • Vybudování kompresorové stanice tlakového vzduchu pro regeneraci hadic tkaninového filtru,
  • Kontrola a možná výměna stávajících spalinových ventilátorů z důvodu nedostatečné dimenze na potřebný tlak spalin.
  • Zásah do prvků pneudopravy pod jednotlivými výsypkami stávajících EO z důvodu změny poměrů zachycovaného množství TZL.