Engineering

Mlžící systémy pro snížení prašnosti

Mlžící systémy pro snížení prašnosti

Zabýváme se studiemi a poradenstvím zaměřujících se na technologie pro snížení polétavé prašnosti pomocí vysokotlakého systému mlžení. Účelem „Mlžení“ je snížení prašnosti při dopravě a skladování paliva (např. uhlí, biomasy) a jiných dalších sypkých materiálů. Použití vysokotlakového mlžení je navrženo zpravidla v přesypech pásové dopravy tam, kde nelze z ekonomického nebo technického pohledu provést průmyslové odsávání.

Zpracování studie realizuje naše divize engineering, viz kontakt.

Mlžící místa, kterými jsou převážně uzavřené přesypy, mohou být vybaven vysokotlakými speciálními tryskami, které rozprašují vodu na jemnou mlhovinu. Tato na sebe váže zvířený prach a sedá zpět do dopravovaného materiálu. Tlak vody, který se pro potřeby mlžení používá, je cca 20 – 40 barů. Tento tlak je postačující pro atomizaci vodních kapek – vývinu mlhoviny, při použití speciálních trysek. Do vody u vysokotlakého systému nejsou dávkovány žádné chemické přísady a provozem nevznikají žádné odpadní látky. Do dopravovaného paliva je přidáváno malé nebo téměř žádné množství vody – tímto nedochází ke zvýšení podílu vlhkosti v dopravovaném materiálu. Vysokotlaká mlžící jednotka bývá napojena na rozvod filtrované, chlorem upravené vody. Od tlakové jednotky je hlavní rozvod tlakové vody veden k jednotlivým solenoidovým boxům (SB) potrubím z korozivzdorného materiálu. Od solenoidových boxů bude vedena tlaková voda k jednotlivým mlžícím místům přesnými ocelovými trubkami z korozivzdorné oceli. Potrubní rozvody bývají zpravidla v netemperovaných částech podtápěny a izolovány pro provoz v průběhu zimních měsíců. Limitní hranice pro provoz je cca -15°C, při tomto extrémním mrazu je voda z rozvodů vypuštěna a rozvody musí být profouknuty vzduchem. Podtápění zůstane ve funkci. Trysky umístěné na přesypech jsou připojeny na vysokotlaký rozvod pomocí hadic, uzavíracích kulových kohoutů a budou uchyceny do držáků. Dále je možné použít k potlačení polétavé prašnosti zařízení vysokotlakých mlžících děl. Tyto děla jsou zpravidla instalována na skládkách sypkých a prašných materiálů nebo v místech velkých přesypů materiálů. Mlžící děla atomizují vodu pomocí instalovaných trysek na drobné kapičky o velikosti (7 - 15 μm) při relativně malé spotřebě vody a tlaku až 40 bar. Mlžící děla lze s velkou výhodou instalovat i na různé skládkovácí, vyhrnovací a bagrovací stroje.