Engineering

CFD optimalizace odsávacích systémů, průmyslových filtrů

CFD optimalizace odsávacích systémů, průmyslových filtrů

Nabízíme studie a poradenství zaměřující se na modernizaci a optimalizaci stávajících filtračních systémů a jednotek. Naše vývojové oddělení je vybaveno nejmodernějším zařízením a softwarem využívající CFD optimalizace a simulací. Jsme schopni zoptimalizovat a vylepšit provozní parametry různých typů filtračních zařízení.

Zpracování studie realizuje naše divize engineering, viz kontakt.

V různých průmyslových provozech je instalováno mnoho filtračních zařízení provozovaných v řádu desítek let. Některé tyto jednotky jsou již zastaralé, a nehospodárné. Provozní náklady takového zařízení mohou být dosti vysoké, což se může projevit vyšší mírou opotřebení filtračních materiálů, vyšší spotřebou tlakového vzduchu atd.. Pro udržení optimálních provozních nákladů průmyslových textilních filtrů je třeba provádět regeneraci zanesené filtrační textilie. Tato regenerace může být spouštěna podle tlakové ztráty nebo po stanovených časových intervalech. Většinou se ovšem používá spouštění regenerace na základě tlakové ztráty filtru. Řídicí program je nastaven tak, aby se tlaková ztráta pohybovala okolo optimální hodnoty. Vlastní regenerace může být zajištěna dvěma základními způsoby: zpětným proplachem nebo pulzní regenerací. Významným provozním parametrem filtru je jeho provozní tlaková ztráta, která tvoří nejvýznamnější podíl celkové tlakové ztráty celého spalinového traktu, na kterou se dimenzují kouřové ventilátory. To znamená, že tlaková ztráta filtru v podstatě přímo ovlivňuje provozní náklady nejen odlučovacího zařízení, ale i celého bloku. Provozní tlaková ztráta filtru je velice úzce spjata s účinností regenerace, tj. schopností odstranit filtrační koláč zachycený na povrchu filtračních hadic během filtrace. V současné době se ve větší míře uplatňují průmyslové filtry s pulzní regenerací. A však nevýhodou pulzní regenerace naproti tomu, je potřeba poměrně drahého media tlakového vzduchu.
 
Na výslednou účinnost pulzní regenerace má významný vliv několik faktorů. Základním požadavkem je zajistit rovnoměrnou regeneraci všech filtračních ploch. Filtry s pulzním profukem jsou většinou konstruovány jako hadicové, jejichž regenerace probíhá po řadách. Pro každou řadu je tlakový vzduch rozváděn společným membránovým ventilem a rozvodnou trubkou. Je třeba zajistit stejnou účinnost regenerace ve všech těchto hadicích. Dále je třeba zajistit přibližně rovnoměrnou regeneraci podél každé filtrační hadice. To je otázkou konstrukčního uspořádání regeneračního ústrojí, které tvoří výtoková tryska v rozvodné trubce a směšovací (Venturiho) tryska v ústí hadice. Jelikož spotřeba tlakového vzduchu je také významnou veličinou ovlivňující provozní náklady filtru, je třeba optimálně využít energie tlakového vzduchu k účinné pulzní regeneraci. To je opět otázkou konstrukčního uspořádání regeneračního ústrojí, ale i rozvodné trubky samotné.
 
Dalším důležitým faktorem je zajištění pokud možno rovnoměrného proudění odsávaného plynu ve vstupním a výstupním kanálu a v neposlední řadě ve vlastní skříni filtračního zařízení a tím zaručení rovnoměrného zatížení filtračních hadic.