Aplikace

Odsávání v potravinářských provozech

Odsávání v potravinářských provozech

Vysoce výkonné odsávání v potravinářských provozech je velmi důležité pro zajištění čistého pracovního prostředí. Prach šířený volně do prostoru výrobních linek může být zdrojem nečistot a bakterií, které jsou v potravinářské výrobě naprosto nežádoucí. Úsady potravinového prachu v zákoutích linky mohou tvořit explozní prostředí a tím i nebezpečí pro výrobní pracovníky. Hlavními aplikacemi odsávání potravinového prachu je odsávání cukerného prachu, odsávání moučného prachu, odsávání při výrobě koření, odsávání baličky výrobků. Nejčastější aplikací odsávání v potravinářských provozech jsou odsávání navažovacích míst materiálu a násypek směsí.

Odsávání potravinového prachu je možno řešit centrálně za pomocí centrální filtrační jednotky a potrubního rozvodu k jednotlivým místům odprašování. Místní zdroje prachu je možné odsávat lokálně pomocí malých lokálních filtračních jednotek. Filtrační jednotky je liší v závislosti na tom, pokud separovaný materiál slouží k dalšímu využití ve výrobě potravin, nebo končí v odpadu. Filtrační jednotky i kompletní odsávací systémy vyrábíme a dodáváme v nerezovém provedení s možností čištění a dezinfekce odsávacího potrubí.
Centrální odsávání potravinového prachu

Centrální odsávání potravinového prachu


V centrálním odsávání potravinového prachu je použita jedna centrální a filtrační jednotka a s jednotlivými odprašovanými místy je spojena systémem centrálního odsávacího potrubí. Odsávací potrubí je v potravinářských výrobách specifické, jelikož je zde kladen velký důraz na možnosti pravidelného čištění a dezinfekce. Přednostně používáme nerezové potrubní rozvody se spojováním pomocí rychlospon. Potravinový prach je vysoce výbušný, a to převážně cukerný a moučný prach. Systém centrálního odsávání tak musí být vybaven bezpečnostními prvky pro uvolnění a zamezení přenosu exploze. Filtrační jednotky, které přicházejí do styku s produktem, který je dále využíván pro výrobní proces jsou vyrobeny z certifikovaného materiálu pro použití v potravinářském průmyslu, a to kompletně včetně filtračního materiálu i těsnění.

Aspirace dopravních cest obilí

Aspirace dopravních cest obilí


Pro aspiraci dopravních cest obilí, osev, šrotu používáme lokální – bodové filtry. Pomocí bodových filtračních jednotek odsávání redlery, šnekové dopravníky i elevátory. Jedná se o systém filtrace, kdy je odsátý prach vracen zpět do dopravní cesty materiálu. Tyto filtry nemají za úkol separovat prach z dopravovaného produktu, nýbrž pouze odprášit dopravní cestu. Bodový filtr udržuje podtlak v dopravníku a tím dochází k přisávání vzduchu do vnitřního prostoru a tím je vyloučeno šíření prachu do prostoru výrobní haly. Bodové filtry G&G Local JET vyrábíme v horizontálním provedení pro odprášení redlerů a šnekových dopravníků a ve vertikálním provedení pro odprášení elevátorů. Výkony malých lokálních filtrů jsou od 900 m3/h až do 7 000 m3/h.

elektrostatický filtr

Pojďme spolupracovat


Pokud plánujete rekonstrukci aspirace dopravních cest či realizaci odsávání potravinového prachu, nabízíme Vám spolupráci při vytvoření studie, projektové dokumentace, výroby filtrační technologie i kompletní realizaci systému odprášení. Budeme rádi, pokud se na nás obrátíte.