Aplikace

Odsávání tryskacích kabin a tryskačů

Odsávání tryskacích kabin a tryskačů

Řešíme odsávání prachu u tryskacích kabin a tryskačů. Odsávání prachu je při tryskání, otryskávání nebo pískování nedílnou součástí této povrchové úpravy.  Tryskání je technologický postup opracování povrchu nejrůznějších, obvykle tvrdých, materiálů proudem natlakovaných abrazivních částic. Nejvíce se jako abrazivum používají pro tvrdé materiály ocelové broky a ocelový granulát S, křemičitý písek, korund, balotina, ocelová drť, drť z bílé litiny či struska nebo keramické mikrokuličky.

Důvodem tryskání materiálu je zbavení nečistot z povrchu tryskaného výrobku tak aby byl výrobek připraven na následní lakování. Při tryskání dochází k uvolňování částic rzi, starších barev a ostatních nečistot do prostoru tryskače. Tyto prachové částice jsou odsávány a pomocí filtračního systému odlučovány. Při tryskání hliníkových výrobků může docházet k odsávání hliníkového prachu, který může tvořit se vzduchem explosní směs, a proto i filtrační systém je vybaven pro odsávání explosních prachů.
závěsný tryskač

Odsávání závěsných a bubnových tryskačů


Filtrační systém pro odsávání bubnových, nebo závěsných tryskačů je vybaven předodlučovacím cyklonem pro odlučování a zpětně využití abraziva. Potrubní vedení spojující tryskač, předodlučovací komoru a filtrační jednotku je v silnostěnném provedení SKIII, jelikož odsávání prachu od tryskačů obsahuje velké množství abrazivních prachových částic, které prodírají odsávací potrubí a kolena. Filtrační jednotku vždy vybavujeme předodlučovací komorou, která má za úkol odloučit hrubé abrazivní částice tak, aby bylo ochráněno filtrační médium a prodloužena jeho životnost. Filtrační médium volíme dle prostorových možností umístění filtračního zařízení. Pro odsávání tryskačů nejčastěji používáme textilní filtrační jednotky, které mají dlouhou životnost filtračního média. Při občasném používání tryskačů doporučujeme instalovat patronovou filtrační jednotku, která splní požadovaný úkol, je investičně méně nákladná, zato filtrační médium je nutné v porovnání s textilními filtry častěji měnit.

tryskací komora

Odsávání tryskacích komor


Tryskací komory jsou používány pro otryskání povrchu velkých výrobků jako jsou odlitky, nebo rozměrné svařence. Tryskací komory se používají i pro mechanické odlakování rozměrných dílů jako jsou třeba rámy automobilů. Tryskací komora je uzavřený tryskací prostor, kde jsou částice abraziva metány proti povrchu pomocí tlakového vzduchu. Pracovník tryskací komory je oblečen ve speciálním obleku a vybaven dýchací maskou. Prachové částice a nečistoty při tryskání jsou uvolňovány přímo to prostoru tryskacího boxu. Z tohoto důvodu vybavujeme tryskací kabiny účinným a vysoce výkonným systémem odsávání a filtrace vzduchu. Výkony odsávání pro tryskací kabiny zabezpečují velkou výměnu vzduchu s četností cca 150x za hodinu. Při návrhu odsávání tryskací kabiny umisťujeme sací štěrbiny ve spodní části komory a přefiltrovaný vzduch vracíme v horní části komory. Proudění uvnitř tryskací kabiny navrhujeme směrem shora dolů, čím dochází k vysoce efektivnímu čištění vzduchu uvnitř tryskací komory.

elektrostatický filtr

Pojďme spolupracovat


Pokud řešíte odsávání tryskače či tryskací komory, nabízíme Vám spolupráci v rámci projektu, výroby a instalace kvalitního filtračního systému. Budeme rádi, když se na nás obrátíte.