Aplikace

Odsávání prachu v kamenolomu

Odsávání prachu v kamenolomu

Odsávání prachu v kamenolomu zajišťuje jednak ochranu životního prostředí odsáváním prachu, ale hlavně zajišťuje čištění jednotlivých frakcí kamenné drtě od prachových částic. Dříve používané tlakové mlžení vodou je sice systém účinný pro snížení šíření prachu do okolního prostředí, ale prach spojený s vodní mlhou končí zpátky ve štěrkové drti. Příjemci štěrkových frakcí dnes krom jiného kontrolují i množství zbytkového prachu – fileru – v nakupované štěrkové frakci což zvyšuje požadavky na suché odsávání prachu.

V kamenolomech probíhá odprášení nejen připojením centrálního odsávacího potrubí k přírubám zákrytů, ale jednotlivé frakce materiálu je možno zbavovat prachu profukem pomocí samostatného ventilátoru a systému trysek a nasávacích hubic. Takováto aplikace lze realizovat i u stávajících řešení v již zaběhlých kamenolomech. Čištění frakce kameniva od nežádoucího fileru probíhá pomocí instalace ofukových trysek u přepadu výsledné frakce. Hlavními odprašovanými technologiemi v kamenolomu Je odsávání od drtičů, odsávání od třídičů, odsávání přesypů pásových dopravníků, odsávání plnících hubic. Pro odsávání a filtraci prachu v kamenolomech používáme filtrační jednotky s regenerací filtračního média pomocí vysokotlakého ventilátoru tak, aby nebylo nutné realizovat zdroj tlakového vzduchu pro regeneraci. Separovaný filer je sestavou šnekových dopravníků transportován do zásobníku fileru, který je vybavený plnící hubicí pro bezprašnou expedici fileru do nákladního vozu.
odprášení kamenolomu

Filtr pro odprášení kamenolomu


Filtr G&G Fan BAG, je filtrační zařízení určené k odprášení kamenolomu, obalovnách a provozech, kde není k dispozici tlakový vzduch pro regeneraci. Filtr je ideální použít pro filtraci suchých, nelepivých prachů. Regenerace filtračního média je zajištěna pomocí automaticky posuvného vozíku, který je umístěn na čisté straně filtru. Regenerační vozík zajišťuje čištění jednotlivých řad filtračních kapes, umístěných nad sebou. Zdrojem regeneračního vzduchu je vysokotlaký ventilátor, který je umístěný na stropu filtračního zařízení. Regenerace probíhá online za provozu. Při dosažení koncové polohy vozík pokračuje v regeneračním cyklu. Po vypnutí filtru proběhne doběh regenerace, kdy regenerační vozík dokončí dva regenerační cykly a zaparkuje do parkovací pozice mimo oblast filtračních elementů. Filtračními elementy jsou horiznontálně umístěné ploché filtrační kapsy, které jsou ve filtrační skříni uchyceny z přední i zadní strany. Těsné spojení při nasazení filtrační kapsy zajišťuje pružinový zámek. Filtrační zařízení pro odprášení kamenolomu je vybaveno předodlučovací komorou, která zajišťuje rovnoměrné rozložení proudění uvnitř filtrační jednotky a poměru 60/40 %. 60 % nasávané vzdušniny je přiváděno do filtrační skříně ve vrchní části filtru a 40 % vzdušniny do spodní části filtru. V předodlučovací komoře zároveň dochází k přímému oddělení hrubých částic, které padají volně do výsypky a nepřichází do kontaktu s filtračními elementy. Výhoda plochých filtračních kapes je skvělý poměr filtrační plocha vz. velikost filtrační skříně.

elektrostatický filtr

Pojďme spolupracovat


Pokud připravujete realizaci či rekonstrukci odsávání fileru v kamenolomu, nabízíme Vám spolupráci při vypracování projektové dokumentace, výroby a instalace filtrační technologie a kompletní realizační servis v podobě výroby a realizace odsávacího potrubí i elektro připojení. Budeme rádi, pokud se na nás obrátíte.