Aplikace

Odsávání prachu od metalizace výrobků

Odsávání prachu od metalizace výrobků

Metalizace znamená nanášení vrstvy předtaveného kovu na povrch metalizovaného výrobku. Jinak řečeno se tedy jedná o žárový postřik výrobku. Pro tuto technologii se používá též název šopování. Metalizace se používá jako povrchová ochrana výrobku či jeho součástí, kde je požadována zvýšená chemická odolnost podkladového materiálu vůči korozi. Metalizace je využívána nejen pro kovové povrchy, ale i na nekovové výrobky jako je dřevo, pryže, kůže a podobně.

Při metalizaci je metalizační materiál – zinek nebo hliník – nataven v metalizační pistoli a proti povrchu urychlován pomocí tlakového vzduchu. Při metalizaci však neulpí na ošetřovaném povrchu veškerý materiál, ale pouze jeho část. Zbylý materiál je při metalizaci šířen do prostoru metalizačního boxu a je zapotřebí jej velmi intenzivně odsávat a vzduch filtrovat. Vzduch s částicemi kovu tvoří explozní směs a systém odsávání a filtrace vzduchu tak musí být řešena v provedení pro odsávání explozních prachů. Částice kovu, které vstupují do odsávacího systému jsou již opět v pevném skupenství. Prachové částice zinkového či hliníkového prachu jsou velmi lepivé. Filtrační zařízení navrhujeme s velkou filtrační plochou, kde filtrace probíhá při velmi nízkých filtračních rychlostech.
metalizace výrobků

Filtrační systém pro metalizaci výrobků


Odsávání u procesu metalizace se navrhuje pro vysokou intenzitu odvětrávání metalizačního prostoru. Důvodem je nutnost zabezpečení odtahu explosního prachu tak, aby uvnitř boxu nenastala koncentrace prachu umožňující výbuch. Odsávací a filtrační systém pro metalizaci navrhujeme se silnostěnným odsávacím potrubím SKIII, vybaveným bezpečnostní klapkou pro zamezení šíření tlakové vlny do prostoru metalizace. Doporučujeme aplikovat textilní filtrační jednotku v antistatickém provedení s tlakově odolnou skříní na úroveň +40 kPa. Filtrační jednotka je vybavena odlehčovacími membránami, které se v případě exploze roztrhnou a uvolní přetlak do bezpečného prostoru. Filtrační zařízení dodáváme vždy vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí tlakového vzduchu tak, aby bylo filtrační zařízení schopno pracovat nepřetržitě. Celý systém odsávání a filtrace vzduchu navrhujeme, vyrábíme a dodáváme vždy dle požadavků klienta, velikosti šopovacího pracoviště či požadavku výrobce metalizační kabiny.

elektrostatický filtr

Pojďme spolupracovat


Pokud řešíte pořízení metalizačního pracoviště či rekonstrukci odsávacího systému, nabízíme Vám spolupráci při projektové dokumentaci, návrhu a výrobě filtračního systému a realizaci kompletní technologie. Budeme rádi, pokud se na nás obrátíte.