Aplikace

Odsávání olejové mlhy a aerosolů

Odsávání olejové mlhy a aerosolů

Odsávání olejové mlhy je aplikace charakteristická pro CNC obrábění s použitím chladící emulze. Při obrábění vysokorychlostními nástroji dochází k uvolňování velkého množství tepelné energie a z tohoto důvodu se pro chlazení nástroje i obrobku používá chladící emulze. V CNC stroji dochází k rozstřiku chladící emulze do podoby aerosolu, tvořeného mikrokapénkami chladící emulze. Zároveň dochází k odpařování emulze vlivem vysokých teplot při obrábění. Odpařováním emulze vznikají olejové výpary. Při absenci odsávání CNC stroje je olejové emulze a výpary šíří do prostoru výrobní haly skrze netěsnosti v zákrytu stroje.

Odsávání olejové mlhy lze realizovat lokálně, kdy je každý CNC stroj vybaven vlastním odlučovačem olejové mlhy. Pro centrální odsávání olejové mlhy od skupiny strojů jsou používány centrální odlučovače aerosolů, vybavené odsávacím ventilátorem s možností řízení odsávacího výkonu. U jednotlivých odsávaných strojů instalujeme automaticky řízené klapky, které jsou ovládány dle využité CNC stroje. Odsávací potrubí u systému odsávání olejové mlhy musí být v těsném provedení tak, aby olejové kondenzát neprotékal skrze spoje potrubního vedení.
Mechanické odlučování mlhoviny

Mechanické odlučování mlhoviny


Zařízení jsou určena k odlučování emulzních mlhovin vznikajících při obrábění. Princip odlučování olejových kapének ze vzduchu je mechanický. Zařízení nepotřebuje žádné jednorázové filtry.
Aerosoly jsou odlučovány pomocí nerezové tkaniny a odlučovací lamely. Zařízení je dodáváno jako kompaktní jednotka s ventilátorem určená k okamžitému připojení. Filtry dodáváme s integrovaným elektrorozvaděčem pro možnost řízení otáček ventilátoru. Zařízení dodáváme s provedením sání jak zleva, tak zprava. Dno je konstruováno jako vodotěsná olejová vana z nátrubkem pro připojení hadice odtoku separované emulze. Všechny filtrační vložky se dají vyčistit a není nutné použití jakýchkoli jednorázových náplní. Mechanické odlučovače mlhoviny lze použít u CNC obráběcích center jako lokální odsávání, u brusek s emulzním chlazením a u sestav více obráběcích strojů jako centrální odsávání.

Elektrostatické odlučovače olejové mlhoviny

Elektrostatické odlučovače olejové mlhoviny


Zařízení jsou určena k odlučování olejových mlhovin vznikajících při obrábění. Princip odlučování olejových kapének ze vzduchu je mechanický a elektrostatický. Aerosoly jsou odlučovány pomocí nerezové tkaniny, odlučovací lamely a elektrostatického filtru. Zařízení je dodáváno jako kompaktní jednotka s ventilátorem určená k okamžitému připojení. Motor je elektronicky řízený s plynulou regulací otáček pro sací výkon do 1400 m³/h. Všechny filtry včetně elektrostatického bloku se dají vyčistit a není nutné použití jakýchkoli jednorázových filtrů. Elektrostatické odlučovače olejové mlhoviny je možné použít u všech obráběcích strojů, kde je využíváno chlazení obrobku pomocí oleje. U CNC obráběcích center jako lokální odsávání, u brusek s olejovým chlazením, u sestavy více obráběcích strojů jako centrální odsávání.

elektrostatický filtr

Pojďme spolupracovat


Pokud plánujete realizaci systému odsávání olejové mlhy či aerosolových výparů, nabízíme Vám spolupráci při návrhu systému, vypracování projektové dokumentace, výroby a realizace veškerých komponent včetně elektro zapojení a ovládání systému. Budeme rádi, pokud se na nás obrátíte.