Aplikace

Odsávání hliníkového prachu

Odsávání hliníkového prachu

Hliníkový prach vznikající při broušení, nebo leštění hliníkových profilů tvoří společně se vzduchem vysoce explozní směs. Hliníkový prach je nebezpečný nejen ve vznosu, ale i úsady tohoto prachu v prostoru výrobního stroje či brousícího automatu můžou být vysoce nebezpečné.

Odsávání hliníkového prachu má v odsávacích systémech pevně stanovená pravidla. Pravidla jsou stanovena evropskými směrnicemi ATEX. Tyto směrnice jsou právním předpisem o návrhu, prodeji a provozování zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.  Při odsávání explozního hliníkového prachu je nutné především dodržet minimální předepsanou rychlost v odsávacím potrubí tak, aby bylo vyloučeno tvorbě úsad v sacím potrubí. Filtrační systém musí být vybaven bezpečnostními prvky pro uvolnění výbuchu. Sací potrubí musí být opatřeno ochranou proti šíření tlakové vlny ke zdrojům odsávání. Celá sestava musí být tlakově odolná tak, aby případný výbuch ve filtrační jednotce jednotlivé části nepoškodil a nedošlo tak ke zranění osob v okolí filtrační jednotky.
hliníkový prach

Regulace výkonu při odsávání hliníkového prachu


Velikost filtračních jednotek navrhujeme a vyrábíme dle potřeby odsávacího výkonu pro dané stroje. Vždy se snažíme pochopit souběhy jednotlivých strojů, pokud jich je k odsávacímu systému připojeno více. Vzhledem k směrnicí ATEX stanovené minimální rychlosti totiž nelze odsávací výkon regulovat dle počtu aktivně využívaných strojů s využitím centrálního odsávacího potrubí. Docházelo by tím ke snížení rychlosti v sacím potrubí a tím by byl systém nevyhovující. V případě řešení souběhu odsávaných pracovišť je nutné pro dosažení požadované rychlosti volit systém samostatných potrubních tras mezi jednotlivými pracovišti a filtrační jednotkou.

odsávání hliníkového prachu

Naše jednotky pro odsávání hliníkového prachu


Naše filtrační jednotky pro odsávání hliníkového prachu jsou vybaveny plochými filtračními hadicemi z antistatického materiálu. Tlaková odolnost skříně filtrační jednotky je ověřena hodnotou 40 kPa. Filtrační jednotky pro odsávání hliníkového prachu vybavujeme průtržnými odlehčovacími membránami s uvolňovacím tlakem 10 kPa. Při instalaci filtračních jednotek filtrujících explozní prach uvnitř pracovní haly, jsou průtržné membrány doplněny o zhášecí koše plamene. Filtrační jednotky jsou vybaveny automatickou regenerací filtračního média pomocí tlakového vzduchu, ovládanou dle tlakové ztráty filtru. Výsyp a sběr odpadu navrhujeme dle požadavku klienta a dle předpokládaného množství separovaného prachu.

elektrostatický filtr

Pojďme spolupracovat


Pokud řešíte systém odsávání hliníkového prachu či jiného explozního materiálu, nabízíme Vám spolupráci při návrhu výrobě a realizaci odsávací technologie. Realizace jsou tvořeny našimi vlastními výrobky za jejichž funkčnost a bezpečnost neseme plnou zodpovědnost. Budeme rádi, pokud se na nás obrátíte.