Aplikace

Odsávací stěny pro mokré a práškové lakování

Odsávací stěny pro mokré a práškové lakování

Lakovací odsávací stěny jsou nedílnou součástí mokré i práškové lakovny. Zajišťují odsávání přestřiku barvy a uvolněných těkavých látek z prostoru lakovny či výrobní haly. Odsávací stěny jsou vybaveny několika stupni filtrace.

První stupeň filtrace tvoří prodyšné lamely, které mají za úkol zachytit mokré kapky barvy a zajistit tak jejich vyschnutí. Druhý stupeň filtrace používáme filtrační rouno z netkané filtrační buničiny, která zachycuje prachové částice barvy. Třetí stupeň filtrace používáme netkanou textilii s částicemi aktivního uhlí, která má za úkol záchyt VOC látek. Malé odsávací stěny vybavujeme vlastním integrovaným odsávacím ventilátorem s připojovací přírubou pro výduch vzduchu do venkovního prostředí. Velké lakovací odsávací stěny, nebo jejich sestavy jsou spojeny centrálním potrubím a odsávány pomocí centrálního odsávacího ventilátoru. Vyrábíme segmentové řešení lakovacích stěn, které navrhujeme dle potřeb klienta.
Náhrada vzduchu v lakovně

Náhrada vzduchu v lakovně


Vzhledem k tomu, že odsávaná vzdušnina z odsávací stěny obsahuje těkavé látky z rozpouštědel barev, je nutné výduch z odsávací stěny směřovat do venkovního prostoru haly.  Tento způsob odsávání působí nevyrovnanou vzduchovou bilanci uvnitř v prostoru lakovny. Deficit odsátého vzduchu je zapotřebí nahradit upraveným čerstvým vzduchem z venkovního prostředí. Náhradu vzduchu v lakovně realizujeme pomocí vzduchotechnických přívodních jednotek, vybavených filtrací nasávaného vzduchu a ohřevem přiváděného vzduchu. Při návrhu přívodní jednotky vzduchu vycházíme z požadavku na dodržení požadované teploty v lakovně. Specifickou výbavou v odsávacím systému lakovny je použití rekuperační jednotky pro zpětné získávání tepla z odsávaného vzduchu. Rekuperační jednotky v lakovnách používáme u lakoven, kde je požadavek vy vyšší teplotu pracovního prostoru. Dohřev přiváděného vzduchu by v tomto případě znamenal vysoké provozní náklady, které použití rekuperační jednotky snižuje.

Regulace odsávacího výkonu lakovacích stěn

Regulace odsávacího výkonu lakovacích stěn


Používat technologii odsávání bez možnosti regulace je stejné, jako pořídit si automobil a neustále jezdit s plně sešlápnutým pedálem bez ohledu na rychlost, kterou potřebujete jet. Regulace odsávacích lakovacích stěn je řešena ovládáním odsávacího ventilátoru pomocí frekvenčního měniče. Lakýrník ovládá odsávací výkon manuálně dle vlastní potřeby. Pokud lakuje velké dílce ve větší vzdálenosti od odsávací stěny, přidá odsávací výkon. Pokud lakuje malé výrobky v blízkosti odsávací stěny, sníží si odsávací výkon na minimum. Při spojení odsávací stěny s přívodní vzduchotechnickou jednotkou probíhá regulace společně. Při snížení výkonu odtahu je přímo úměrně snížen výkon přívodní jednotky tak, aby byly vzduchové poměry v lakovně vyrovnány.

elektrostatický filtr

Pojďme spolupracovat


Pokud plánujete pořízení lakovací stěny či systém odsávání celé lakovny včetně řešení ohřevu přívodního vzduchu, nabízíme Vám spolupráci při návrhu a zpracování projektové dokumentace, výroby jednotlivých komponent a kompletní realizace. Budeme rádi, pokud se na nás obrátíte.